2 תשובות
תשתי יותר מים ותכניסי את זה לשיגרה שלך ותראי שזה יעזור לגלואו אפ (:
תשני לבוש
תעשי ספורט
תשני התנהגות
שמחתי לעזור,
סולמה זאהיר :)