תשובה אחת
;()Int num1 = console.ReadLine

וככה לכל מספר
אנונימית