תשובה אחת
פור סיעד ופורט פואד שניתן נמצאים בקצה תעלת סואץ ועל גדות הים התיכון.