2 תשובות
1. אסיה אירופה ואפריקה.
2. ים התיכון נמצא ממערב לישראל
3. אסיה נמצאת במזרח ביחס לישראל
4. אפריקה ממקומת דרום ביחס לישראל
שואל השאלה:
אומייגד תודה
אנונימית