תשובה אחת
לא קניתי אבל אני רוצה לקנות,
אני אקנה מהמחלקה של הגברים