תשובה אחת
בדיחות פרטיות זה אתם צריכים להמציא מדברים שקרו לעם או משיחות מצחיקות שלכם ואפשר לקחת כינוי מסדיחה פרטית