2 תשובות
לא הם לא מכינים את זה פה ולא ידני
אני לא חושבת