2 תשובות
פסטרמה במקרר בדוק
הפס"ב- הפוסטמ* בת זונ*
אנונימית
באותו הנושא: