10 תשובות
טולטול
טליוש
טולי
טיטול(?)
טאיילעעהה
טיטול מלא חירבון
אנונימי
טיטול
אחת התגובות למעלה זה טולי וזה באמת נחמד, אתה יכול גם טלוש
טולי, טלטל, טולטול, טילטול..