10 תשובות
בכל העולם
בכל העולם
כל העולם
זהו מנהג שנוהגים אותו בכל העולם ובארץ ישראל
בכל העולם