2 תשובות
כמו שיש מדריך או מאמן או מציל אז רק בסלחן
''נִפְּלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו''
ואז איזה איור של בית המקדש אולי או מקום שבו הסיור עובר
ולמטה - משהו עם סיור סליחות תש''ף