6 תשובות
כמה זמן היית בטלפון?
שואל השאלה:
איזה כמה דקות^
אנונימית
ומה עשית שם?
דיברת עם חבר/ה חולה, נכנסת למשוב
רשמת לך משהו שהמורה כתבה על הלוח, קיבלת הודעה של הצילו מחברים טובים (?)
שואל השאלה:
קיבלתי הודעת הצילו מחברים^
אנונימית
צילמת מהלוח עובד