5 תשובות
לא
אל תעשי שטויות יכולות להיות לך זיהומים
שואל השאלה:
אויי
שואל השאלה:
אני עכשיו ברופא בגלל זה