6 תשובות
זה כאילו מזהו שמנוגד בעצמו.
לדוגמא לילדה השמנה הזו יש גוף ממש טוב.
או שהלילה האפל הזה מדהים!
הכוונה שאין לזה ממש תשובה, או שזה לא הגיוני. למשל אני אקח את זה:
ילד א' נרצח, וילד ב' משתגע ורוצה להחזיר אותו לחיים. אז הוא נוסע לעבר ומציל אותו, אבל אם הוא מציל אותו אז ילד א' לא מת, ואז ילד ב' לא יצטרך לנסוע לעבר. אבל אם הוא לא ינסע לעבר אז ילד א' ימות. זה נקרא פרדוקס (: (אם הכוונה היא ל- paradox)
אלו מילים מנוגדות שסותרות זה את זה בתוך מילה אחת
דבר בלתי אפשרי וגם אם הוא אפשרי הוא בלתי אפשרי

למשל - פרדוקס סבא: אם אתה חוזר לעבר ( בלתי אפשרי ) והורג את סבא שלך ( לא אפשרי כי אם אתה הורג את סבא שלך אתה לא קיים, איך מישהו לא קיים יכול להרוג מישהו?) זה בלתי אפשרי.

עזרתי?
חח בדיוק למדתי להיסטוריה והיה שם פרדוקס הגלות שאומר כביכול למרות הגעגועים של עם ישראל לארץ הם נשארים בגלות כאילו זה סתירה בין שתי דברים
לדוגמה: לילדה הרזה הזאת יש תחת גדול!


נאמנים: לא למחוק נתתי דוגמה.