תשובה אחת
שלחי אותו ל"חושפת בוגדים"..
סתם לא באמת.
את יכולה לספר לי עליכם, ואנתח לך אם הוא בעניין שלך או לא.