4 תשובות
הולנדר
הולנדר
אין פה שאלה בכלל הולנדר ברור, סורי אבל זק זה פשוט קצר מידי כזה..
זק לדעתי אבל זה תלוי בשם עצמו