3 תשובות
חסרים קצת פרטים:
באיזו אפליקציית מייל אתה משתמש? המובנית?
האם הגדרת שם משתמש וסיסמה ואתה רואה את המיילים שאתה מקבל בלי בעיות?
מערכת סטיפס
מקבל מיילים חופשי לא מצליח להוציא השרת שלי הוא 012
לכל מייל כתוב שלי שהמקבל לא מורשה להיות תחנת מימסר..
תודה
איציק בן סעדון
נסה לבדוק אם ההגדרות בחשבון שלך נכונות לפי המדריך המתאים.