תשובה אחת
התרגום של מה שכתוב זה אם להיות איתך זה פשע, אני אעביר אלף שנה בכלא