תשובה אחת
לעע זה מחמיא אולי השאר יעלבו אבל באמת שאין על מה
אנונימית