תשובה אחת
יכול להיות מלחץ
אם את לחוצה מאוד בזמן האחרון