2 תשובות
לכי לרופא שיתן לך משחה תעביר את זה, או שתתאפרי אבל זה יכול להחמיר את המצבב