תשובה אחת
Archer:-KashatMam
- ArcharWoman
-YaldaTova2
-SuperArch1
-TheElf3
-MagicArch
-archerman
-speedlag
לBlacksmith:
-BlackWaite2
-BlackSlayer
-Mr_Black
-DragonKing
-theblach1
-theblackroock
לMage:
-MagicWin5
-MagicStrong1
-BlackShadow
-FireMagic
-speedmage1
ל Warrior:
-FireSword
-FireShadow
-TheHunter
ל Ninja:
-StarFire
-SpeedPower
-MegaSpeed
-SpeedSheild
ל warrior:
-thewarrock
-speedworrior2
-masterwarr
-warrlove
-guildman1