4 תשובות
זה תלוי בבית ספר-לכל בית ספר יש תוכנית לימודים שונה
5 6 כל שנה בערך
תלוי כמה מגמות בחרת
בעקרון בי"א עושים בהיסטוריה, מתמטיקה, אנגלית, יחידה ממקצוע הבחירה
בי"ב תנך, לשון, ספרות, אנגלית, מתמטיקה, כל היחידות ממקצוע הבחירה, אזרחות
בי"א יש 8-9 בערך ביב' בערך 5