תשובה אחת
אני לא בטוחה, אבל את יכולה לגשת למזכירות או למורים ולעדכן אותם על זה ששינית את השם שיעדכנו את זה במערכות :)