5 תשובות
חצי בבית חצי בבית ספר
כן חוזרים רגיל רק שחצי שכבה בבוקר וחצי בצהריים. לפחות אצלי
רק כמה שעות בשבוע, יהיה הרוב למידה מהבית
שואל השאלה:
^^^^מה הקשר אני פשוט לא הבנתי אם לומדים רגיל או לומדים בזום כי אמרו כל מיני דברים שונים כל פעם וזה בילבל אותי
האמת שאצלנו עדיין לא בטוח. אני מניח שבכל שכבה ובית ספר זה יהיה מתווה קצת שונה