6 תשובות
דרום
גבול בערך
אבל משתייך לדרום
דרום
בדרום