4 תשובות
Jetpack Joyride
כן ^
שעה חיפשתי לא מצאתי את השם
Jetpack joyride?
אהה זה שיורה אש כזה ומנסה לברוח ממשום מוזר כזה שנראה עתידי?
אנונימית