2 תשובות
לגמרי, ושלום עם ערבים? לא נראלי..
המשמעות של שלום אינה זהה בשני המקרים.
שלום בתוך העם היהודי, משמעותו שהמגזרים השונים יחבבו אחד את השני,
ושלום עם הערבים משמעו יחסים דיפלומטיים תקינים עם המדינות השכנות, וכן מתן שוויון זכויות לאוכלוסיה הערבית שגרה בישראל.
אין סיבה לתת סדר קדימויות, יש לפעול להשגת שתי המטרות במקביל.
(אם כי המטרה הראשונה נראית לי לא מציאותית).