2 תשובות
יש בחפצים תמונה של passport ובגלל שיש שם תמונה של אישה אז חושבים שהיא חפץ
שבקטגוריה של החפצים יש אישה אז כאילו אישה היא חפץ.. סתם טרנד מטומטם