7 תשובות
75 זה ממוצע
אנונימית
וההיקף הכי גדול יכול להיות גם למישהי רזה זה תלוי במותניים שלה
אנונימית
זה קשור למבנה גוף, טכנית זה נחשב מלא אבל אני c75 ואני נחשבת רזה
אני c75 ואני רזה
אנונימית
זה ההיקף, אי אפשר להגיד לפי זה אם היא רזה או שמנה. כל אחת והמבנה שלה
75 זה ההיקף והוא דיי ממומע
היקף