2 תשובות
שואל השאלה:
לקחת מחזה מוכר..
צריך להמציא מחזה או שאפשר לקחת מחזה מוכר?