התמונה ברשיון Creative Commons
תשובה אחת
לא כדאי להשתמש בחוזים מוכנים מראש כי זה פתח לצרות גדולות. שאלות כמו על מי האחריות לשמור שהמחסן לא יהיה פרוץ לגשמים ורוחות, אבטחת המחסן, תחזוקת המחסן, שימוש בכל המחסן או חלק ממנו וכולי יכולות לעלות, כשכל צד יטען "שהיה ברור לי ש..", וחבל - בשכ"ד של חודש אחד כל עו"ד ישמח להכין לך חוזה שידאג לצרכיך. לא כדאי לחסוך בדברים האלה.
באותו הנושא:
אולי תאהב גם את: