תשובה אחת
לא כדאי להשתמש בחוזים מוכנים מראש כי זה פתח לצרות גדולות. שאלות כמו על מי האחריות לשמור שהמחסן לא יהיה פרוץ לגשמים ורוחות, אבטחת המחסן, תחזוקת המחסן, שימוש בכל המחסן או חלק ממנו וכולי יכולות לעלות, כשכל צד יטען "שהיה ברור לי ש..", וחבל - בשכ"ד של חודש אחד כל עו"ד ישמח להכין לך חוזה שידאג לצרכיך. לא כדאי לחסוך בדברים האלה.
באותו הנושא: