3 תשובות
Retouch/Remove Unwanted Objects
זה לא אפליקציה, קוראים לזה אק-47 לפני שלוקחים תמונה מכוונים על הבן אדם
Re touch