2 תשובות
פעמיים בשבוע. לא לעשות שינוי בשלושה שבועות אבל בחודש וקצת כן
יום כן יום לא, בין 3-4
וכן כל שבועיים אמור להיות שינוי קטנטן