3 תשובות
אני לא בטוחה אבל נראה לי ששינו פיזיקלי זה שינוי במבנה הפיזי ושינוי כימיקלי זה שינוי במבנה הכימי.. כאילו שינוי באטומים וכאלה.. וואי אני מזה לא זוכרת:) למדתי את זה שנה שעברה:)
פיזיקלי זה שינוי מצב צבירה
וכימי זה שיש תגובה כימית-פירוק\התרכבות\שריפה
שינוי כימי זה תהליך שבו התרחשה שריפה, כמו שריפת יער
ושינוי פיזיקלי זה תהליך שבו לא התרחשה שריפה, כמו אדים על החלון