3 תשובות
ראשוני זה שהוא היה שם וראה הכול - נגיד בפיגוע: האדם היה שם וראה את כול מהלך האירועים. ומשני - אדם ששמע את הסיפור ממקור ראשוני.
את לומדת תקשורת או סתם מתעניינת?
מקור ראשוני - יכול להיות אדם או מסמך או קלטת. אדם- שחווה את הדבר, ראה אותו במו עיניו ומספר עליו. מסמך -כתוב עם הודאה של מישהו. קלטת -שמספרת סיפור.
מקור משני זה מישהו ששמע את הסיפור מהמקור הראשוני\ קרא אותו\ הקשיב לו או צפה בו, ומספר את זה לאדם אחר, לתקשורת
ילדה אם את רוצה תשובות תשאלי את החבר החתיך כוסון אשש שלך מקסימילי
שם-שם משפחה
באותו הנושא: