תשובה אחת
העריכה יפה, הרעיון יפה

אבל תנסה להתאמן על דיבור וכרזימה, ולעשות את הסרטון קצר יותר.