7 תשובות
שמות.
אנונימית
פרחות צאחלות כאלה
שואל השאלה:
לא כאילו שאומרים מה אני שונטי, כאילו מה זה אומר
זה שם
של בת - שונטל
ושונטי זה כינוי
אבל בדרכ פרחות או צאחלות משתמשות בשמות האלה ...
^^אז זה נגיד "מה אני פרחה" וכזה בעיקרון זה צאחלות/ פרחות
שונטל-שם
שונטי-כינוי לשונטל
זה כאילו כינוי לפרחה/צאחלה