4 תשובות
למיטב ידיעתי באוקטובר
עדיין לא הכריזו
חלק אומרים שביולי 2021 חלק אומרים שבאוקטובר וחלק אומרים שתחילת שנת 2021. לא באמת ידוע
שמעתי שאולי ביולי, אבל הכל עדיין לא בטוח.
אנונימית