7 תשובות
נפתרה
נפתרה
האופציה האחרונה
נפטרה = השכנה שלי מלמעלה נפטרה
נפתרה = הבעיה נפתרה