3 תשובות
לשאול על תחביבים או איך הולך, לדבר על מה שהולך בעולם, לזרוק נושאים רנדומלים..
תדברי על נושאים משותפים שיש לשניכם
כמו על תרגיל בסקייפ או שתבקשו עזרה ואז תתחילו לדבר
לדוגמא אץ רואה מישהי עושה תרגיל תגידי לה וואי יפה את טובה וזה ואז תדברו על כל נושא הסקייט
תשאלי איזה תרגילים עוד את יודעת
ואותו דבר גם אם זה בן כאילו