4 תשובות
עם הם גם שם אין לך מה להתבייש כי גם הם שם
להפסיק לפחד?
ולהבין שזה בסדר ואין ממה לפחד
תשנה פרטים לפרטים שונים לגמרי משלך..
וכשאתה מדבר עם אנשים שם אז תפרט על עצמך באמת?
אם חברים שלך גם שם אז למה שתפחד בגלל זה?