2 תשובות
מצטרף לשאלה
צריך להיות צלם-על בשביל למכור שם תמונות