6 תשובות
שומרת לעצמי
זה תלוי בסיטואציה ובבן אדם...
שומרת לעצמי אבל מראש לא צריך לגרום לבנאדם להרגיש שהוא חייב לעמוד בציפיות גבוהות עבורי
זה ממש תלוי מי הבן אדם
ברוב המקרים הייתי משתפת.
תלוי שמה ובמי