2 תשובות
להכניס לשם בורג בחור בידית, לא בדלת, יש מקום מסויים שאמורים לשים בורג.
תכניס את הידית בחזרה ותהדק את הבורג
באותו הנושא: