3 תשובות
נקודות זכות או נ"ז בקיצור הן נקודות שקורסים באוניברסיטה שווים וצבירתם שווה תואר. למשל, בדרך כלל קורס בן 4 שעות אקדמיות (45 דקות) שבועיות שמתחלקות במשך שנת הלימודים שווה 4 נ"ז, קורס קצר יותר או רק לסמסטר שווה 2 נ"ז, וכן הלאה. בדרך כלל בשביל לקבל תואר צריך לצבור מינימום נ"ז (למשל 120-140) שכוללות את קורסי החובה ואת קורסי הבחירה מהחוג/ים שבחרת.
נקודות זכות - על מנת להשלים תואר עליך לעבור מס' קורסים וסמינריונים ומטלות על קורס שכזה הוא מס' נק' זכות סה"כ אם אינני טועה (עבר זמן מאז שסימתי) כ120 נק' זכות צריך לצבור לסיום התואר.

בהצלחה
אקדמאי במיל
מה שנכתב לפניי נכון, אבל חשוב להוסיף שלגבי כל תואר יש מספר נקודות זכות שונה לסיומו, וזה אחד התנאים להשלמת התואר (יחד עם תנאים כמו סיום של קורסים מסוגים שונים, כמו סיום בהצלחה של עבודת-סמינריון או הגשת תזה בתואר השני או השלישי). הפרטים יהיו בידיעון של האוניברסיטה/מכללה הרלוונטית.