2 תשובות
כל פעם יש להם מחקר חדש ולכן אי אפשר לדעת, גם כשקונים נייד מקבלים דפים שכתוב על הקרינה והם בעצמם מדברים שעות. לכן אי אפשר לדעת.
שואל השאלה:
מה אי אפשר לדעת? אני רוצה רק לדעת האם יש קרינה כשהנייד כבוי, או יותר נכון האם הבטריה פולטת קרינה ופוגעת?