2 תשובות
איזו נקמה?
קרימינולוגיה היא חקר פשיעה, מניעים וכן הלאה. זה לא אומר שהיא תתמודד עם פושעים ואם כן, במסגרת מסודרת. אפשר גם ללמוד את המקצוע כחלק ממשהו רחב יותר.
ישנן בנות רבות הלומדות קרימינולוגיה כחלק מלימודי הסוציולוגיה או הפסיכולוגיה, למרות שיש מסלול לקרימינולוגיה כלימוד ראשי, הבוחרים בדרך זו בד"כ פונים לעבודה בגופי האכיפה הגדולים, משטרה ושלוחותיה. בזמן הלימודים שלי היו יותר בנות מבנים בקורסים של הקרימינולוגיה.
באותו הנושא: