3 תשובות
רועשת
שונטל
מתנשאת
לא שמה על אף אחד
חושבת שכולם משרתים שלה
משתמשת בכל מיני סלנגים
פעילה בכל הרשתות החברתיות כל הזמן (גם כשהיא ישנה, קטע מוזר)