2 תשובות
גגון קטן מתחת לחלון של השכנים.
מערכת סטיפס
אפשר להתקין גגון קטן כמו שאמרו קודם.
אפשר להתקין דוקרנים על החלון שלך
או שאפשר לקרוא למרחיק יונים
יוסף